WoPak - HoReCa Higiena Opakowania


Firma WOPAK z siedzibą w Kobiernicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. Firma WOPAK Kozieł, Jurczyk Spółka Jawna z siedzibą w Kobiernicach realizuje w latach 2021-2022 projekt pt. „Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu mobilnych ramp podjazdowych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.”Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5: Design dla przedsiębiorców Dostępność Plus.

W ramach realizacji projektu zostanie zaprojektowany i wdrożony na rynek innowacyjny, mobilny system ramp podjazdowych umożliwiający osobom z ograniczeniami ruchowymi, poruszającym się na wózkach inwalidzkich, pokonywanie barier architektonicznych takich, jak wysokie progi i schody, utrudniające im dostęp do budynków użyteczności publicznej, instytucji, domów mieszkalnych, a także obiektów komercyjnych, kulturalnych itp. Projekt przewiduje zwiększenie funkcjonalności nowego produktu w stosunku do dostępnych na rynku rozwiązań przez poszerzenie możliwości zastosowania w miejscach trudniej dostępnych. Dzięki współpracy z profesjonalnym zespołem projektowym powstanie produkt wykorzystujący wieloletnie doświadczenie firmy w zakresie produkcji wyrobów metalowych, a jego rozszerzona funkcjonalność ułatwi skuteczne wdrożenie go na rynek. Charakter nowego produktu pozwoli na oferowanie go zarówno dotychczasowym klientom firmy z branży HoReCa, jaki i pozyskanie nowych, zaś jego wdrożenie wpisuje się w kierunek rozwoju rekomendowany w audycie wstępnym.

Przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego przy współpracy ze specjalistyczną firmą projektową wpłynie także na rozwój wewnętrznej świadomości zarządzających firmą w zakresie wagi działań wzorniczych w procesie rozwoju oferty produktowej i zaowocuje implementacją tego podejścia przy realizacji kolejnych projektów firmy WOPAK Kozieł, Jurczyk Spółka Jawna.

Wartość projektu to 1 321 264,77 PLN, a wkład Funduszy Europejskich to 628 069,15 PLN.